15 czerwca Ogólnopolski Dzień Dogoterapii

Dogoterapia to metoda aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa w celu wspomagania procesu przywracania im pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej 
i psychicznej oraz opanowanie umiejętności zapewniających im aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym.
    Dogoterapia, znana ostatnio również pod takimi nazwami jak canisterapia oraz kynoterapia, jest formą wspomagającą rehabilitację, psychoterapię oraz edukację. Jak wszystkie nazwy wskazują, bez względu na ich etymologię, filarem tego rodzaju terapii kontaktowej jest pies. Wyselekcjonowany, sprawdzony i odpowiednio wyszkolony czworonóg razem ze swoim przewodnikiem stanowią zespół terapeutyczny.

Poniżej wydawnictwa zwarte dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Kozienicach. Zapraszamy!

Baw się poprzez animaloterapię /Anna Franczyk i in. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. Nr inw. K3 25865
Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. Kraków : Impuls, 2009. Nr inw. 24732
Dogoterapia : terapia z udziałem psa : podstawy kynopedagogiki / Kasper Sipowicz, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. Nr inw. 26647
Dziecko z niepełnosprawnością ruchową : jak wspomagać rozwój psychoruchowy / redakcja naukowa Maria Borkowska . Warszawa : PZWL, cop. 2012 .
Nr inw. K3 25892
Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej / red. nauk. Katarzyna Ćwirykało.
Kraków : Impuls, 2013. Nr inw. K3 25701
Terapia i edukacja z psem / pod redakcją Agnieszki Potockiej.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,2019. Nr inw. K3 27985
Witaj, piesku! dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz.`raków : Impuls, 2007. Nr inw. K3 24734
Zabawy na 4 łapki : program zajęć kynoterapeutycznych rozwijający funkcje poznawcze i percepcyjno-motoryczne / Anna Mocek-Kmieć. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. Nr inw. K3 26795