15 lipca Dzień bez Telefonu Komórkowego

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez telefonu komórkowego. Ale istnieje święto, które zachęca do wyłączenia „komórek” na 24 godziny. To Dzień bez Telefonu Komórkowego obchodzony corocznie 15 lipca. Według badań aż 36 % młodych osób nie wyobraża sobie jednego dnia bez telefonu komórkowego, a co czwarty wróciłby się po aparat w przypadku zostawienia go w domu. Dlatego została zainicjowana ogólnopolska kampania społeczna pt.:”Uwaga! Fonoholizm!”, która dąży do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu użytkowaniu telefonu komórkowego przez młodzież. Kampania skierowana jest do nauczycieli, uczniów oraz rodziców. W akcji biorą udział eksperci w dziedzinie psychologii i nowych form komunikacji. Na podstawie raportu z badań „Młodzież a telefony komórkowe” wynika, że 68% nastolatków traktuje telefon jako niezbędny element życia codziennego. A uzależnienie od telefonu może prowadzić do osłabienia więzi międzyludzkich, zubożenia języka komunikacji, trudności w nawiązywaniu relacji,zaniku zainteresowań oraz pasji, ale przede wszystkim może stać się przyczyną zaburzenia funkcji biologicznych. Dlatego warto zwracać uwagę na zachowanie dziecka i reagować.

źródło : https://bimkal.pl

Dokumenty w zasobach Biblioteki Pedagogicznej w Kozienicach:

Patologia fonoholizmu :przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego /Stanisław Kozak.Warszawa:Difin,2013. Nr inw. K3 25751
Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców /Jürgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. Kraków : Wydawnictwo Salwator,cop. 2011.
Nr inw. K3 25102
Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? / Paweł Izdebski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. Nr inw.K3 27874
Człowiek w cyberprzestrzeni : wprowadzenie do psychologii Internetu / Marta R. Jabłońska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. Nr inw. K3 27578
Z nosem w ekranie : szklana pułapka czy szansa na rozwój twojego dziecka? /
Anya Kamenetz ; Warszawa : Laurum, 2019. Nr inw. K3 28159