18 maja Międzynarodowy Dzień Muzeów

„Lament nad Ikarem” Herbert James Draper https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Draper_Herbert_James_Mourning_for_Icarus.jpg

Międzynarodowy Dzień Muzeów – święto obchodzone 18 maja, ustanowione w Moskwie 28 maja 1977 roku, przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM, International Council of Museums), działającą przy UNESCO.

Stwarza ono okazję, dla specjalistów od muzeów, do wywiązania się z zadań na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju, oraz zwrócenia uwagi na wyzwania, przed którymi stają muzealnicy w myśl dewizy Rady:

Muzea są ważnym środkiem wymiany kulturalnej, wzbogacania kultur i rozwoju wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju między narodami.

Zapraszamy na wirtualny spacer po dziesięciu najciekawszych muzeach Polski i świata.