23 czerwca – Dzień Ojca

Obecnie Dzień Ojca na świecie obchodzony jest w różnych terminach. W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest już od kilkudziesięciu lat, a święto to jest coraz bardziej znane. Po raz pierwszy polscy ojcowie świętowali w 1965 roku.

Ojcostwo – wydawnictwa zwarte Biblioteki Pedagogicznej w Kozienicach

Ojciec a wychowanie dziecka /Kazimierz Pospiszyl.
Warszawa : 2007. Nr inw. K3 23019
Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej / Paweł Zakrzewski.Warszawa : „Adam”,2013. Nr inw. K3 26307
Ojciec we współczesnej rodzinie :kontekst pedagogiczny/ Tomasz Sosnowski.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2011. Nr inw. K3 25118
Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko : o nowym układzie sił w polskich rodzinach / Małgorzata Sikorska.Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Nr inw. K3 24670
Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i duchowe / Józef Augustyn.
Kraków : WAM, 2009. Nr inw. K3 24623
Samotne ojcostwo / Anna Dudak. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.
Nr inw.K3 25205
Nowe wzory ojcostwa w Polsce / Marta Magdalena Bierca. Warszawa : Borgis 2019.
Nr inw. K3 28043
Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej : studium socjopedagogiczne / Tomasz Sosnowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. Nr inw. K3 27441
Tato gdzie jesteś? / Andrzej Zwoliński. Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2015.
Nr inw. K3 26481