4 czerwca Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

4 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji .

Wydawnictwa zwarte Biblioteki Pedagogicznej w Kozienicach:

 1. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston .Adam Wicher. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Nr inw.25103
 2. Dzieciństwo w cieniu rózgi : historia i oblicza przemocy wobec dzieci / Anna Golus.
  Gliwice : Helion, 2019. Nr inw. K3 28209
 3. Karcenie dzieci : perspektywa prawna / Radosław Krajewski. Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r. Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2010. Nr inw. K3 25 033
 4. Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński.
  Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. Nr inw. K3 25467
 5. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz.
  Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne / Krystyna Marzec-Holka. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. Nr inw. K3 26628
 6. Niebieska Karta : nowe obowiązki dyrektora gimnazjum wobec dziecka krzywdzonego /
  Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. Przemoc wobec dzieci / Andrés Soriano . Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2002. Nr inw. K3 26116
 7. Śmierdzący ser / Catherine DePino . Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2007]. K3 Nr inw. 24591