Co ze szkołami do wakacji?

Kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół:

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji