Egzaminy 2020 r. – prezentacja

https://www.gov.pl/attachment/1228c747-3903-4291-b699-e38b696338ff