Kreatywność – netografia

  1. Kreatywność – netografia

1. Abramowicz Magdalena/ Jestem osobą kreatywną. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/on_lublin/niepelnosprawni_w_lublinie/wydawnictwa/vademecum/i.ii.i.3.7_jestem_osoba_kreatywna.pdf

2. Knopik Małgorzata/ Twórcze umysły. Edukacja ku kreatywności : Innowacyjny program nauczania dla I etapu edukacyjnego. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: .http://sawg.pl/upload/upload/maly%20czlowiek%20materialy%20www/Program%20nauczania%20dla%20klasy%20I-III.pdf

3 .Kosztyła Bernadeta/ Kreatywny nauczyciel jako twórca zabaw Z doświadczeń wolontariatu w Tajlandii i w Tanzanii Pedagogika Przedszkolna i WczesnoszkolnaVol. 2 1 (3)/2014 .s. 116-131. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Kosztyla1.pdf

4. Słyk Urszula/ Nauczyciel jako twórca procesu edukacyjnego a kreatywna aktywność muzyczna uczniów nauczania początkowego UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM.JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEPedagogika2018, t. XXVII, nr 1, s. 51–64. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: http://bu.ujd.edu.pl/wydawnictwo/pedagogika_27_1.pdf#page=51

5. de Bono Edward / Dziecko w szkole kreatywnego myślenia . Wydawnictwo Sensus, s. 1-22. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: http://pdf.dlabystrzakow.pl/dzikre/dzikre-0.pdf

6.Wejner-Jaworska Teresa / Rozwijanie kreatywności uczniów w toku zajęć lekcyjnych. s. 209-216. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: http://www.ptde.org/pluginfile.php/1087/mod_page/content/1/Archiwum/XXII_KDE/pdf/Wejner-Jaworska.pdf

7. Strzelczyk Urszula / Rozwijanie aktywności i kreatywności dzieci przez działanie Nauczyciel i Szkoła2012, 2 (52), 97-105. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2012-t2_(52)/Nauczyciel_i_Szkola-r2012-t2_(52)-s97-105/Nauczyciel_i_Szkola-r2012-t2_(52)-s97-105.pdf

8.Łysek Jan/ Edukacja kreatywna w szkole. Nauczyciel i Szkoła 2006 1-2 (30-31), 58-70. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2006-t1_2_(30_31)/Nauczyciel_i_Szkola-r2006-t1_2_(30_31)-s58-70/Nauczyciel_i_Szkola-r2006-t1_2_(30_31)-s58-70.pdf

9. Szczerba Grzegorz / Kreatywność . Gliwice : Złote Myśli, 2013. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=YHmtCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=kreatywno%C5%9B%C4%87+%C4%87wiczenia&ots=mn5R0P2Kh-&sig=l8xAivd1WG4nni0auhx57row54k&redir_esc=y#v=onepage&q=kreatywno%C5%9B%C4%87%20%C4%87wiczenia&f=false

10.Sitko Maria / NOWOCZESNE TECHNIKI UCZENIA SIĘ POMOCNE W KREATYWNYM, SZYBKIM UCZENIU. ZESZYTY NAUKOWE WSOWLNr 4 (162) 2011 [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: .http://31.186.81.235:8080/api/files/view/17839.pdf

11 Fazlagić Jan / Kreatywność w systemie edukacji. Warszawa: Wydawnictwo FRSE, 2019. [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18347/8-fazlagi%c4%87-kreatywnosc-w-systemie-edukacji.pdf?sequence=1&isAllowed=y

12 Sufa Beata, Janas Maria / Od kreatywności do przedsiębiorczości, czyli o twórczym przygotowaniu uczniów w młodszym wieku szkolnym do przedsiębiorczych działań w życiu dorosłym s. 209-216 . [dostęp 06.07.2020]. Dostępny w : http://www.bwmp.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Beata-Sufa-Maria-Janas-Od-kreatywno%C5%9Bci-do-przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-czyli-o-tw%C3%B3rczym-przygotowaniu-uczni%C3%B3w-w-m%C5%82odszym-wieku-szkolnym-do-przedsi%C4%99biorczych-dzia%C5%82a%C5%84.pdf