Kształcenie na odległość wytyczne MEN-u

MEN przekazało nowe uregulowania prawne dotyczące kształcenia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 10 kwietnia.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne