Lekcje online-zestaw narzędzi dla nauczycieli

Proponujemy zestaw platform, aplikacji i narzędzi dla nauczycieli do prowadzenia lekcji online przygotowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Krakowie.

  • szaloneliczby.pl Szalone Liczby – platforma na której uczniowie mogą przygotowywać się do sprawdzianów, ale także do egzaminów zewnętrznych.
  • www.classdojo.com/pl-pl Class Dojo – Darmowa,dostępna w języku polskim aplikacja, która łączy nauczycieli z uczniami i rodzicami w celu tworzenia społeczności klasy szkolnej. Nauczyciele mogą udostępniać w aplikacji zadania i zasoby takie jak zdjęcia, filmy, ogłoszenia i wiadomości.
  • www.edukator.pl Edukator – zestaw narzędzi do prowadzenia zdalnego nauczania (m.in. prowadzenia multimedialnych kursów i testów).
  • web.seesaw.me SeeSaw – to narzędzie online i zestaw aplikacji mobilnych ułatwiających tworzenie zadań dla uczniów i komunikowanie się z wirtualną klasą.
  • edpuzzle.com Edpuzzle – to prosta platforma ułatwiająca edukację zdalną wokół treści wideo, umożliwia nauczycielom komunikowanie się z uczniami za pomocą prostej opcji tworzenia wirtualnych klas, którym zadaje się do obejrzenia wideo rozbudowane o własne pytania i zadania.
  • www.librus.pl Librus – polska forma dostarczająca dziennik elektroniczny umożliwia szkołom korzystanie z programu Synergia do komunikacji z uczniami.
  • learningapps.org LearningApps – Bezpłatna, dostępna w języku polskim strona z interaktywnymi ćwiczeniami przedmiotowymi. Tworzy możliwość dodawania własnych zasobów, także przez uczniów i uczennice. Istnieje też możliwość stworzenia wirtualnej klasy.
  • news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola Microsoft Office 365 A1 – bezpłatna usługa Microsoft, która umożliwia uczniom i studentom zdalną naukę. Materiały i zadania mogą zostać udostępnione w trybie online, a uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną.
  • www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu – Lekcje z internetu – Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami (tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu).

Przygotowaliśmy również wartościowe materiały edukacyjne (w postaci kanałów na YouTube, blogów, itp.) dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów:

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

HISTORIA, WOS

GEOGRAFIA

CHEMIA

GRAFIKA, PLASTYKA

NAUKI PRZYRODNICZE

INFORMATYKA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

MATERIAŁY Z RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY

SPRAWDZENIE WIEDZY