Nowości lipca dla nauczycieli

Elementarz : czytamy metodą sylabową : płynne czytanie to nie wyzwanie! /
Alicja Karczmarska-Strzebońska. Kraków : Wydawnictwo Greg,copyright [2019].
Nr inw. K3 28319
Czy kopciuszek musi być dziewczyną : edukacja polonistyczna bez schematów rodzajowych / Karolina Kwak. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych UNIVERSITAS, 2019. Nr inw. K3 28348
Maluchodźwięki : pomoc dydaktyczna dla małych dzieci / Michalina Biernacka.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop.
2019. Nr inw. K3 28296
Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 1, Lekcje twórczości w klasie 1 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak.
Warszawa : Difin, 2020. Nr inw. K3 28232
Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe = Content and language integrated learning (CLIL) : wprowadzenie / Barbara Muszyńska, Katarzyna Papaja. Content and language integrated learning (CLIL) [Warszawa] : PWN ; [Katowice] : [Uniwersytet Śląski w Katowicach] ; [Wrocław] : [Dolnośląska Szkoła Wyższa], [2019]. Nr inw. K3 28378