Polecana pozycja z IBUK Libra

To wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego nowoczesne kompendium dydaktyczne dla studentów przygotowujących się do roli nauczyciela-polonisty. Autorzy odwołują się do najnowszego stanu badań różnych dyscyplin: językoznawstwa, literaturoznawstwa, dydaktyki języka polskiego, pedagogiki, psychologii, a ponadto wiążą dydaktykę polonistyczną z dydaktyką ogólną. Publikacja zawiera wskazówki dotyczące stosowania na lekcjach języka polskiego metod ogólnodydaktycznych oraz konieczności wykorzystywania cyfrowego środowiska nauczania.(Źródło opisu: www.azymut.pl )

Cała treść pozycji po wpisaniu dostępnego w Bibliotece kodu. Zapraszamy!

https://libra.ibuk.pl/book/214151