Profilaktyka uzależnień w szkole

Zapraszamy do korzystania z netografii dotyczącej jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 –Profilaktyka uzależnień w szkole.

  1. Szulc Marcin,„Pozytywny trolling”? O roli mediów społecznościowych w profilaktyce uzależnień.”Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA”,3/ 2019. [online],[dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie : https://siu.praesterno.pl/artykul/646
  2. Malorny Iwona, Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków: strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym,Katowice,Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.[online].[dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie : http://mariuszbieniek.com/wp-content/uploads/2017/06/Ryzyko-uzale%C5%BCnienia.pdf
  3. Cyrklaff-Gorczyca Magdalena, Kruszewski Tomasz. Uzależnienie od gier internetowych-opis badania i propozycja korekty postaw,Rozprawy Społeczne 2018, Tom 12, Nr 4.[online],[dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-02c135ed-9a0d-4842-8e9e-fa13a04d1987
  4. Skubisz Jolanta Profilaktyka a bezpieczeństwo szkolne. Zarys problematyki. ZARZĄDZANIE INNOWACYJNE W GOSPODARCE I BIZNESIE NR 2(27)/2018.s.89-104. [online],[dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie :https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Zbonikowski/publication/334012237_Ryzyko_jako_wspolczesny_wymiar_decyzji_edukacyjno-zawodowych_mlodziezy/links/5d250f8fa6fdcc2462d05d21/Ryzyko-jako-wspolczesny-wymiar-decyzji-edukacyjno-zawodowych-mlodziezy.pdf#page=87
  5. Panasiuk Katarzyna, Panasiuk BazyliUzależnienie od komputera i internetu-wybrane problemy. COLLOQUIUM WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH.KWARTALNIK 1/2017 s.59-84.[online].[dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie:http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-fb7cdc89-3972-4de0-ac3b-3ebc3e524116
  6. Rewera Mirosław. Psychoaktywne środki zastępcze: przegląd defi nicji i działań profi laktycznych Społeczeństwo i Rodzina nr 44(3/20150 s. 93-113. [online],[dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/profile/Miroslaw_Rewera/publication/323812491_Psychoaktywne_srodki_zastepcze_przeglad_definicji_i_dzialan_profilaktycznych/links/5aac3010aca2721710f8a331/Psychoaktywne-srodki-zastepcze-przeglad-definicji-i-dzialan-profilaktycznych.pdf
  7. Kania, Stanisław. Kształtowanie skryptu w kulturze szkoły a zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży –w kierunku profilaktyki pozytywnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 8,45–59. [online],[dostęp 16.04.2020]. Dostępny w internecie : https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/455/641 opracowanie: Anna Lipska