Prolongata dokumentów

Termin zwrotu wszystkich dokumentów bibliotecznych, który wypadł między 13 marca a 25 maja 2020 r. został automatycznie przedłużony do 8 czerwca 2020 r. System biblioteczny nie naliczy opłaty za przetrzymanie książek w tym czasie.