Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące otwarcia czytelń w bibliotekach

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3993-rekomendacje-biblioteki-narodowej-dotyczace-otwarcia-czyteln-w-bibliotekach.html