Patroni roku 2020

  1. Św. Jan Paweł II – stulecie urodzin Karola Wojtyły.
  2. Hetman Stanisław Żółkiewski – 400. rocznica śmierci.
  3. Leopold Tyrmand – 100. rocznica urodzin, 35. rocznica śmierci.
  4. Roman Ingarden – 50. rocznica śmierci.
  5. Bitwa Warszawska – 100. rocznica.
  6. 100. rocznica Zaślubin Polski z morzem w Pucku.