Prolongata dokumentów

Termin zwrotu wszystkich dokumentów, który wypadał między 13 marca a 25 kwietnia został automatycznie przedłużony do 29 maja 2020 r. System biblioteczny nie naliczy opłaty za przetrzymanie książek w tym czasie.