Współczesna rodzina-

Współczesna rodzina – netografia

1. Bieńko Mariola. Perfekcyjna matka oraz bachor w poradnikach i bezradnikach współczesnej popkultury . Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski.s.1-16 Warszawa.2015. [dostęp 14.05.2020]. Dostępny w internecie :.https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/64723/27_rodzina_print.pdf

2.Boguszewski, Rafał. Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny w Polsce. Zeszyty Naukowe KUL 59 (2015), nr 4 (232 ). [dostęp 14.05.2020]. Dostępny w internecie:https://www.kul.pl/files/102/articles/2015_4/zn_kul_2015_4_a_boguszewski.pdf

3. Cęcelek Grażyna. Ubóstwo materialne rodziny ważnym determinantem specyfiki spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzie. w: Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie.Redakcja nauk. Violetta Tanaś Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu .Łódź, 2016. https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Zadworna2/publication/312070832

4.Gajdziszewska-Dudek Paulina, Stańczyk Justyna, Rodzina a media. O sile wpływu wspólczesnych mass mediów na przekształcenia roli i funkcji rodzin. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne”, Nr 10 (1/2015), s. 137-156. [dostęp 14.05.2020]. Dostępny w internecie:https://doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/9c49ff75-c8b7-48ec-9a1e-66e49ed221d0#page=137

5. Kamińska Aleksandra. Miejsce rodziny w życiu człowieka ponowoczesnego.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas.Pedagogika.2016. s.79-88. [dostęp 14.05.2020]. Dostępny w internecie:

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-61163a84-9ba6-45b4-b7ec-349cd5704139

6. Lorecka Katarzyna, Współczesna rodzina na etapie adaptacji do globalnej ekspansji technologicznej – szanse i zagrożenia, KWARTALNIK NAUKOWY 4(28)2016 s. 232-255 . . [dostęp 14.05.2020]. Dostępny w internecie: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2016-13Lorecka.pdf

7. Mariański Janusz, Małżeństwo i rodzina w świadomości Polaków-analiza socjologiczna. Zeszyty Naukowe KUL 59 (2015), nr 4 (232) s.77-102. [dostęp 14.05.2020] Dostępny w internecie . http://www.kul.pl/files/102/articles/2015_4/zn_kul_2015_4_a_marianski.pdf

8. Różański Tomasz, Z problematyki przemian i zagrożeń współczesnej rodziny. „Teologia i Człowiek”. 2015,32(2015)4 , s. 129-141. [dostęp 14.05.2020]. Dostępny w internecie:https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3675/TiCz.2015.054%2cRozanski.pdf?sequence=1

9. Schmidt Anna .Środowisko rodzinne we współczesnym świecie -„Rodzina, to coś więcej niż tylko więzy krwi…” Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii PedagogicznejUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .s. 1-23. [dostęp 14.05.2020]. Dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Schmidt22/publication/289819213_Srodowisko_rodzinne_we_wspolczesnym_swiecie_-_Rodzina_to_cos_wiecej_niz_tylko_wiezy_krwi/links/5692c3ce08aee91f69a72a78/Srodowisko-rodzinne-we-wspolczesnym-swiecie-Rodzina-to-cos-wiecej-niz-tylko-wiezy-krwi.pdf

10. Sigda Karolina, Matusiak Renata. Dysfunkcjonalność współczesnej rodziny skutkiem różnego rodzaju uzależnień. Społeczeństwo i Rodzina nr 46 (1/2016) / s. 143–154. [dostęp 14.05.2020]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15155/dysfunkcjonalno%c5%9b%c4%87%20wsp%c3%b3%c5%82czesnej%20rodziny.pdf?sequence=1&isAllowed=y