Czas pracy w czasie wakacji

Poniedziałek-piątek 9.00-15.00

przerwa techniczna 11.00-11.30