Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek szkolnych w trakcie epidemii

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca szkół i innych placówek organizujących zajęcia. Wiąże się to z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz pracownikom, w tym nauczycieli bibliotekarzy. Uczniom, którzy będą korzystać ze szkół w określonym zakresie, zapewniona ma zostać możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Wznowienie działalności już od 25 maja 2020 r.

http://lustrobiblioteki.pl/koronawirus-informacje-dla-bibliotek/11/