12 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA

Obchody Dnia Bezpiecznego Komputera zapoczątkowano 12 października 2004 r. Inicjatywa ta ma na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego. Honorowym patronem dnia jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z netografią dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.

1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów [online], [dostęp 10.10.2021]. Dostępny w internecie: https://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/kompendium2019.pdf

2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni – regulacje w prawie polskim i unijnym. Opracowanie przygotowane na zamówienie przewodniczącego senackiego zespołu do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym senatora Łukasza Mikołajczyka; opracował radca prawny Krzysztof Broniatowski [online], [dostęp 10.10.2021]. Dostępny w internecie: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/bss/dokumenty/new/171002/bezpieczenstwo_dzieci_i_mlodziezy_wersja_ostateczna.pdf

3. Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów [online], [dostęp 11.10.2021]. Dostępny w internecie: https://www.saferinternet.pl/images/artykuly/projekty-edukacyjne/Kompendium_www.pdf

4. Jędrzejko Mariusz, Taper Agnieszka, Jak kształtować kontakt dziecka z multimediami?, Fundacja Pedagogium : Warszawa 2010 [online], [dostęp 11.10.2021]. Dostępny w internecie: https://cps.edu.pl/pub/cms/files/74/dzieci_i_multimedia_jedrzejko_taper.pdf

5. Knol-Michałowska Kamila, Rola rodziny w interwencji i profilaktyce zagrożeń w internecie, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23, s. 301-327 [online], [dostęp 12.10.2021]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5913/1/studia_eduk_23_s_301-328.pdf

6. Krzyżak-Szymańska Ewa, Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży. Teoria, profilaktyka, terapia – wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza IMPULS : Kraków 2018 [online], [dostęp 12.10.2021]. Dostępny w internecie: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=7862074

7. Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami, red. nauk. Jacek Pyżalski, Wydawnictwo ENTER : Łódź 2017 [online], [dostęp 12.102021]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17974/1/Ma%c5%82e%20dzieci%20w%20%c5%9bwiecie%20technologii%20informacyjno-komunikacyjnych.pdf

8. Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież. Problem, zapobieganie, terapia, Polskie Centrum Programu Safer Internet : Warszawa 2012 [online], [dostęp 12.10.2021]. Dostępny w internecie: https://akademia.nask.pl/publikacje/nadmierne_korzystanie_z_internetu_przez_dzieci_i_mlodziez.pdf

9. Olchanowski Mateusz, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na podstawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022 [online], [dostęp12.102021]. Dostępny w internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b25ac7fa-371b-41c1-9c8a-c5e54fb62dfd/c/03_ZC_2017_XIII_3_Olchanowski.pdf

10. Pyżalski Jacek, Klichowski Michał, Przybyła Mariusz, Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp) przez dzieci w wieku 3-6 lat [online], [dostęp 12.10.2021]. Dostępny w internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12555/1/BestApp_raport_1_fin.pd