80 Rocznica Powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku w odpowiedzi na działania Niemców dotyczące likwidacji getta i związane z planem eksterminacji europejskich Żydów. Do nierównej walki stanęło – według różnych szacunków – od 700 do 2000 bojowników pod dowództwem Mordechaja Anielewicza. W dniu wybuchu powstania, w święto Pesach, na terenie getta przebywało 50 tysięcy osób.
Symbolem pamięci o jego ofiarach jest żółty żonkil, kwiat, który corocznie w tym dniu dostawał Marek Edelman od anonimowego darczyńcy.
Centralne uroczystości zaplanowane są na placu Bohaterów Getta w stolicy. Wezmą w niej udział prezydenci Polski, Izraela i Niemiec.