Dzień Niepodległości

W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy. Do odzyskania przez Polskę niepodległości przyczyniła się korzystna koniunktura polityczna pod koniec I wojny światowej, Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej. Niebagatelne znaczenie miała również wola milionów Polaków ich wytrwałość i ofiarność przejawiające się w przekazywaniu nowym generacjom młodych obywateli przywiązania do języka i kultury narodowej.

Oto kilka pozycji zakupionych dla potrzeb realizowania jednego z kierunków polityki oświatowej państwa (3) edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury związanych z obchodzonym Świętem.

Alfabet polski / [tekst] Anna Skowrońska ; opracowanie graficzne Agata Dudek i Małgorzata Nowak. Warszawa : Wydawnictwo Muchomor, 2015.
Od Althamera i andrzejek przez czarne złoto i fortepian Chopina aż po Złotą Żabę. Pięćdziesiąt cztery hasła opowiadają o Polsce dawnej i współczesnej, przedstawiają zwyczaje, postacie, wydarzenia i miejsca. Wesołe i nasycone kolorem ilustracje razem z krótkimi tekstami przybliżają wiedzę o kulturze i historii kraju, łącząc podstawowe wiadomości z zabawnymi ciekawostkami.
zamów: K3 28090
Opis pochodzi od wydawcy
Mały Patriota Wiersze rocznicowe - Miszczak Zygmunt Marek
Wiersze zawarte w tomie, w sposób harmonijny łączą współczesne kanony poezji przeznaczonej dla dzieci z klasycznymi wzorcami liryki o tematyce patriotycznej. Poeta piękną polszczyzną, pogodnym, ciepłym słowem, mądrym i delikatnym pouczeniem, wprowadza dziecko w świat historii.
zamów: K3 29114
Opis pochodzi od wydawcy
Niezbędnik młodego patrioty - Biedrzycka Alicja
Książka przeznaczona jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Pomaga w przygotowaniu akademii z okazji różnych uroczystości szkolnych i państwowych.
Oferta przekazywanych w publikacji wierszy jest bardzo bogata. Wiersze do rozdziału Polska moja ojczyzna nacechowane są dużą dozą patriotyzmu. Budzą w młodym człowieku odpowiedzialność za losy własnego kraju. Spełniają też ogromną rolę dydaktyczną.
Humor towarzyszący poezji, ukazującej nasze zalety i wady, w bardzo pozytywny sposób wpływa na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Wykazuje jednocześnie konsekwencję niewłaściwych zachowań.
zamów: K3 28188
Opis pochodzi od wydawcy
Królewski dar. Co Polacy dali światu - Kowalik Teresa, Słowiński Przemysław
Pierwszy tom monumentalnego dzieła poświęconego wkładowi Polaków do światowego dziedzictwa kultury, nauki i ducha.
Poczet  badaczy i odkrywców nowych lądów, prekursorów radiochemii, pogromców tyfusu i ojców internetu.  Ponad sto postaci, o których powinieneś wiedzieć; tych pomnikowych i tych niedocenionych przez historię powszechną. 
Łączyła ich polska nić wspólnoty.
Inżynierowie i konstruktorzy
Antoni Patek – Genialny konstruktor legendarnych zegarków
Nauki humanistyczne i przyrodnicze
Jan Baliński – Polski ojciec rosyjskiej psychiatrii
Ludwik Zamenhof – Twórca Esperanto
Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy interesują się historią i tych, którzy dobrze życzą Polsce. 
zamów: K3 29112
Opis pochodzi od wydawcy
Miniaturka
Publikacja powstała w oparciu o materiały stworzone na potrzeby Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego “Piękna Nasza Polska Cała”. Projekt zgromadził wokół siebie wielu ludzi, którzy chcieli pokazać, że patriotyzm jest nie tylko wartościową ideą, ale także realnym doświadczeniem możliwym do przeżycia już nawet przez najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym. Ludzie ci stworzyli myśl, którą następnie “podchwyciło” wielu nauczycieli i wychowawców z placówek różnego typu. Ta myśl zaczęła się rozszerzać i przynosić zaskakujące rezultaty – w postaci materiałów związanych z pojęciem patriotyzmu, spływających do osób koordynujących projekt. Materiały te pokazują, jak realnie rozumiany jest patriotyzm i jak wiele ma kolorów.
W książce znajduje się 12 scenariuszy uroczystości i inscenizacji z okazji polskich świąt narodowych, 7 scenariuszy zajęć różnych (w tym zajęć otwartych z udziałem rodziców, zawodów sportowych, a nawet turnieju patriotycznego) oraz 32 wiersze o tematyce patriotycznej, a także teksty piosenek i pieśni patriotycznych występujących
w scenariuszach.
zamów K3 29120
Opis www.bonito.pl

Szczególnie polecamy napisaną przez pochodzącą z Gniewoszowa Panią Stanisławę Bachanek pozycję : Zakorzenianie w dziedzictwie małych ojczyzn : materiały pomocnicze do kształtowania postaw patriotycznych, która podejmuje problematykę dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

zamów: K3 23115-23124

Cookies and privacy policy

The website uses cookies (so-called "cookies") for the purposes necessary for the proper operation of the site, customization of the site to individual user preferences and statistics. Disabling the storage of cookies is possible in the settings of each web browser, so that no information will be collected. If you do not agree to save information in cookies, you should leave the site.

Select the cookies you accept:
Return