Nowości sierpnia dla nauczycieli

Autorytet nauczyciela czyli Jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą / Jarosław Kordziński. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. Nr inw. K3 28400
Co powinieneś wiedzieć o swoim dziecku / Maria Montessori. Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN : 2020. Nr inw. K3 28401
Ochrona danych osobowych w oświacie / Anna Pielok, Piotr Sojka.
Stan prawny na 15 maja 2020 r. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. Nr inw.
K3 28403
Zajęcia twórcze w szkole / Grzegorz Noras. Warszawa : rozpisani.pl, copyright 2020. K3 28405-28406
Czytanko-miganka dla dzieci niemówiących. Część 1 / Ewa Barszczowska.
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020. K3 28394