Profilaktyka raka piersi – netografia

1. Tkaczuk-Włach Joanna, Sobstyl Małgorzata, Jakiel Grzegorz/ Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej . Przegląd Menopauzalny 4/2012 .s.343-347. [online], [dostęp 12.08.2020]. Dostępny w internecie: https://pdfs.semanticscholar.org/68f3/1134818a87525ca766196631cdf6c266aeae.pdf

2. Suszyńska K, Kulik TB, Pacian A. Ocena zachowań prozdrowotnych dotyczących profilaktyki raka piersi u kobiet w makroregionie lubelskim. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 3, 370–374. [online], [dostęp 12.08.2020]. Dostępny w internecie: file:///C:/Users/BIBLIO~1/AppData/Local/Temp/fulltext172.pdf

3. Siwczyńska Dorota, Barańska Agnieszka, Mińko Magdalena, Pacian Anna, Religioni Urszula, Bojakowska Urszula/ Ocena skuteczności programów profilaktycznych dotyczących raka piersi elementem zarządzania w ochronie zdrowia w makroregionie lubelskim. Hygeia Public Health 2012, 47(2): 211-214 . [online], [dostęp 12.08.2020]. Dostępny w internecie: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2012/hyg-2012-2-211.pdf

4. Murawa Dawid, Dyzmann-Sroka Agnieszka, Kycler Witold , Lamch Krzysztof, Kubiak Anna, Jędrzejczak Agnieszka, Trojanowski Maciej, Szczepański Łukasz/ ABC Raka Piersi. Poznań, Wielkopolskie Centrum Onkologii ,2010 . [online], [dostęp 12.08.2020]. Dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kubiak3/publication/272421469_ABC_raka_piersi/links/54e44b170cf282dbed6eacdb.pdf

5. Koprowicz Anna Ewa/Wpływ mediów na profilaktykę raka piersi u kobiet w województwie zachodniopomorskim.Poznań, UNIWERSYTET MEDYCZNYIM. KAROLA MARCINKOWSKIEGOW POZNANIU WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU, 2012. [online], [dostęp 12.08.2020]. Dostępny w internecie: http://www.wbc.poznan.pl/Content/270947/PDF/index.pdf

6. Tuchowska Paulina, Worach-Kardas Halina, Marcinkowski Jerzy/ Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce – główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych. Probl Hig Epidemiol 2013, 94(2): 166-171. [online], [dostęp 12.08.2020]. Dostępny w internecie:http://phie.pl/pdf/phe-2013/phe-2013-2-166.pdf

7. Strojek Katarzyna,Maślanka Małgorzata, Styczyńska Hanna, Zukow Walery. Zachowania prozdrowotne i stan wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):166-176. [online], [dostęp 12.08.2020] Dostępny w internecie: https://www.researchgate.net/profile/Walery_Zukow/publication/313249181_Health_promoting_behaviors_and_women_knowledge_about_breast_cancer_prevention/links/58943e5245851563f828fe2f/Health-promoting-behaviors-and-women-knowledge-about-breast-cancer-prevention.pdf

8. Nowicki Andrzej, Stogowska Izabela/ Wczesne wyniki badania profilaktycznego wykrywania raka piersi. Ginekol Pol.2007, 78, 464-470. [online], [dostęp 12.08.2020] Dostępny w internecie: https://core.ac.uk/download/pdf/268473815.pdf

9.Jassem J, Krzakowski M, Bobek-Billewicz B et al. / Rak piersi Oncol Clin Pract 2018; 14 s.209-255. [online], [dostęp 12.08.2020] Dostępny w internecie: https://core.ac.uk/download/pdf/268468724.pdf

10. Janssens Jaak Ph , Vandeloo Magda/ Rak piersi: bezpośrednie i pośrednie czynniki ryzyka związane z wiekiem i stylem życia s. 159-167. [online], [dostęp 12.08.2020] Dostępny w internecie:

file:///C:/Users/BIBLIO~1/AppData/Local/Temp/52244-124929-1-PB.pdf