Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii stan na 8 sierpnia 2020 r.

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4035-rekomendacje-bn-dotyczace-funkcjonowania-bibliotek-podczas-epidemii,-stan-na-8-sierpnia-2020-roku.html