Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne – nowości

Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia. Scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnejZabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia : scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej / Piotr Winczewski. Warszawa : Difin, 2016.
zamów: K3 29297
Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 1-3 - Pańczyk JolantaZajęcia rewalidacyjne : zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 1-3 / Jolanta Pańczyk. Wydanie II. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2020.
zamów: K3 29299
Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 1 - 3. Część 1. Doskonalimy kaligrafię, syntezę i analizę wzrokowo-słuchową oraz uczymy się o emocjach, uczuciach i zachowaniach - Pańczyk JolantaZajęcia rewalidacyjne : zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej : klasy Cz. 1, Doskonalimy kaligrafię, syntezę i analizę wzrokowo-słuchową oraz uczymy się o emocjach, uczuciach i zachowaniach / Jolanta Pańczyk .Gliwice : Helion Edukacja, copyright 2021.
zamów: K3 29300
Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 1 - 3. Część 2. Poszerzamy wiedzę o otaczającym świecie i doskonalimy logiczne myślenie - Pańczyk JolantaZajęcia rewalidacyjne : zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej : Cz. 2, Poszerzamy wiedzę o otaczającym świecie i doskonalimy logiczne myślenie / Jolanta Pańczyk. Gliwice : Helion Edukacja, copyright 2021.
zamów: K3 29301
Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Część 1. Klasa 7-8 - Pańczyk JolantaZajęcia rewalidacyjne : zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej : klasy 7-8. Doskonalimy logiczne myślenie, rozumowanie, spostrzegawczość i percepcję wzrokowo-słuchową / Jolanta Pańczyk ; Gliwice : Helion, copyright 2021.
zamów: K3 29302
Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 7 - 8. Część 2. Bogacimy słownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy się o emocjach, uczuciach i zachowaniach - Pańczyk JolantaZajęcia rewalidacyjne : zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej : klasy 7-8. Cz. 2, %p Bogacimy słownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy się o emocjach, uczuciach i zachowaniach / Jolanta Pańczyk .Gliwice : %b Helion, %c copyright 2021.
zamów: K3 29298
Abrakadabra! Czytam! Ćwiczenia usprawniające czytanie ze zrozumieniem oraz funkcje poznawcze - Jakrzewska DominikaAbrakadabra! Czytam! : ćwiczenia usprawniające czytanie ze zrozumieniem oraz funkcje poznawcze / Dominika Jakrzewska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.
zamów: K3 29316
Pewny Start. Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi. Karty pracy - Czechowska Zyta, Majkowska JolantaKoncentracja uwagi : zajęcia rewalidacyjne : karty pracy. Poziom 3 / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska.Warszawa : PWN, copyright 2021.
zamów: K3 29346
Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. Percepcja słuchowa. Karty pracy. Poziom 3 + CD - Czechowska Zyta, Majkowska JolantaPercepcja słuchowa: zajęcia rewalidacyjne : karty pracy. Poziom 3 / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska ; [rysunki: Renata Kosowska]. Warszawa : PWN, 2021.
zamów: K3 29345
100 kart pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompensacyjnymi ułatwiającymi naukę czytania i pisania. Poziom 1 - Słupek Kazimierz100 kart pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompesacyjnymi ułatwiającymi naukę czytania i pisania : poziom 1 / Kazimierz Słupek. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021.
zamów K3 29315
100 kart pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompensacyjnymi doskonalącymi umiejętność czytania i pisania Poziom 2 - Słupek Kazimierz100 kart pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompesacyjnymi doskonalącymi umiejętność czytania i pisania : poziom 2 / Kazimierz Słupek. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021.
zamów: K3 29314
Spójrz uważnie. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową dla dzieci i dorosłych. Część 1 - Szłapa KatarzynaSpójrz uważnie : ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową dla dzieci i dorosłych. Cz. 1 / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. . Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
zamów K3 29356
Spójrz uważnie. Część 2. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową dla dzieci i dorosłych - Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona, Wrzesiński SławomirSpójrz uważnie : ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową dla dzieci i dorosłych. Cz. 2 / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2019.
zamów: K3 29357
Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową dla dzieci i dorosłych. Spójrz uważnie. Część 3 - Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona, Wrzesiński SławomirSpójrz uważnie : ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową dla dzieci i dorosłych. Cz. 3 / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. Wydanie I. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.
zamów K3 29358
Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Klasa 4 - Opracowanie zbioroweTrening szkolny : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : klasa 4 /[opracowanie merytoryczne i graficzne: Magdalena Hinz]. Wydanie II. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021.
zamów: K3 29359
Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Klasa 5 - Opracowanie zbioroweTrening szkolny : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : klasa 5 / [opracowanie merytoryczne i graficzne: Magdalena Hinz]. Wydanie II. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021.
zamów: K3 29360
Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Klasa 6 - Opracowanie zbioroweTrening szkolny : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : klasa 6 / [opracowanie merytoryczne i graficzne: Magdalena Hinz]. Wydanie II. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021.
zamów K3 29361
Trening szkolny. Klasa 7. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne - Opracowanie zbioroweTrening szkolny : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : klasa 7 / [opracowanie merytoryczne i graficzne: Magdalena Hinz]. Wydanie II. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021.
zamów: K3 29362
Trening szkolny Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne Klasa 8 - Opracowanie zbioroweTrening szkolny : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : klasa 8 / [opracowanie merytoryczne i graficzne: Magdalena Hinz]. Wydanie I. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020.
zamów K3 28635