Światowy Dzień Nauczyciela

Od 1994 r. 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela.

Obchody są okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania . To zalecenie jest moralnie wiążące dla wszystkich krajów.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją z naszych zbiorów:

Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata w perspektywie kształcenia i pracy zawodowej / Aneta Jegier, Stefan Kwiatkowski, Beata Szurowska. Warszawa ; Difin, 2021.

zamów: k3 28988