Zalecenia dla użytkowników Biblioteki Pedagogicznej w Kozienicach w trakcie epidemii COVID-19

W bibliotece obowiązują zalecenia określone w „Procedurze zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu i jej Filii  w trakcie epidemii COVID-19” wprowadzonej dnia 29 marca 2021 r.

Zalecenia dla czytelników:

  1. Każdy Czytelnik przebywający na terenie biblioteki ma obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką.
  2. Po wejściu do Biblioteki Czytelnik musi obowiązkowo zdezynfekować dłonie, bądź założyć rękawiczki jednorazowe.
  3. Czytelnicy przebywający w Bibliotece zobowiązani są zachować między sobą dwumetrowy dystans.
  4. Pracownik Biblioteki może odmówić obsługi Użytkownikowi w przypadku nieprzestrzegania przez niego powyższych wymogów sanitarnych.

Wypożyczalnia

  1. Wszystkie zwrócone materiały biblioteczne są poddane 3 dniowej kwarantannie.
  2. Czytelnicy przebywający w Wypożyczalni mają obowiązek zachowania dwumetrowego odstępu.
  3. Czytelnicy korzystający z podręcznego księgozbioru mają obowiązek założenia rękawiczek jednorazowych.
  4. Działalność Informacyjno-Bibliograficzna
  1. Zamówienia na tematyczne zestawienia bibliograficzne przyjmowane będą tylko drogą mailową. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej BP w Radomiu.
  2. Zamówienia będą realizowane na bieżąco w zależności od ilości zamówień.