IBUK Libra

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu w konsorcjum z pozostałymi bibliotekami pedagogicznymi województwa mazowieckiego wykupiła dostęp do 1500 dokumentów w formie elektronicznej na platformie IBUK Libra.

Dostęp do platformy jest bezpłatny po otrzymaniu kodu PIN w naszej bibliotece.

Cookies and privacy policy

The website uses cookies (so-called "cookies") for the purposes necessary for the proper operation of the site, customization of the site to individual user preferences and statistics. Disabling the storage of cookies is possible in the settings of each web browser, so that no information will be collected. If you do not agree to save information in cookies, you should leave the site.

Select the cookies you accept:
Return